Wat is bewindvoering?

Bewindvoering is bedoeld voor mensen die door een geestelijke of lichamelijke toestand niet in staat zijn hun financiën op een goede manier waar te nemen. Tevens is schuldenproblematiek een reden om onder Bewind gesteld te worden.

Bewindvoering wordt in eerste instantie aangevraagd door de betrokkene zelf bij de kantonrechter. Als de betrokkene nog minderjarig is, dan zal degene die gezag uitoefent over deze persoon een verzoek in moeten dienen.

 • Eveneens kunnen “derden” een verzoek tot bewindvoering indienen:
 • Partner
 • Bloedverwanten in rechte lijn en in zijlijn tot de vierde graad
 • Mentor
 • Curator
 • Openbaar Ministerie
 • Instelling waar de betrokkene verzorgd en/of begeleid wordt

Als het verzoek tot bewindvoering is ingediend bij de kantonrechter dan bepaalt de kantonrechter of het bewind wordt toegezegd, tevens wordt de duur van het bewind bepaald, in principe voor onbepaalde tijd. Als het bewind wordt uitgesproken dan wordt er een bankrekening geopend op naam van de cliënt waarop alle inkomsten en uitgaven plaatsvinden, de zogenaamde beheerrekening.

Welke werkzaamheden voert Fibeco voor u uit:

 • Het ontvangen en afhandelen van de post
 • Ontvangen van alle inkomsten op de beheerrekening; ook toeslagen
 • Inventariseren vaste lasten, inkomsten, bezittingen en schulden
 • Betalen van de vaste lasten, inclusief leefgeld
 • Aanvragen bijzondere bijstand
 • Afsluiten, wijzigen en opzeggen verzekeringen
 • Declareren ziektekosten bij de zorgverzekeraar
 • Opstellen van een budgetplan
 • Belastingaangifte Box 1
 • Betalingsregelingen treffen met schuldeisers
 • Begeleiding richting een schuldhulpverleningstraject
 • Ondersteuning tijdens een MSNP- of WSNP-traject
 • Afleggen jaarlijkse rekening en verantwoording aan de Kantonrechter

Wat kan of mag Fibeco niet voor u regelen:

 • Aanvragen identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of verblijfsdocument
 • Zorg voor woonruimte/huisvesting 
 • In- of uitschrijving bij de gemeentelijke basisadministratie 
 • Inschrijving werkzoekende of bij het werkplein*
 • Zaken die betrekking hebben op behandeling, begeleiding en zorg- en hulpverlening

Standaard bewindvoering
Hieronder wordt verstaan een bewindvoering zonder schulden

Schulden bewindvoering
Hieronder wordt verstaan een bewindvoering met schuldenproblematiek.

Esther van der Meulen

Budgetbeheer/Beschermingsbewind

Postbus 54
4724ZH Wouw

T: 0165-536387
E: info@fibeco.nl
vrijdag gesloten