Wat is budgetbeheer?

Budgetbeheer brengt orde en rust in uw financiële situatie. Bij budgetbeheer sluit u een contract af voor minimaal 3 jaar. Verlenging van het budgetbeheer voor onbepaalde tijd is na deze termijn uiteraard mogelijk en in de praktijk ook veel voorkomend.

Bij budgetbeheer betaalt u een maandelijkse vergoeding, voor de vergoeding verrichten bij onder andere deze werkzaamheden:

  • Het ontvangen en afhandelen van de post
  • Ontvangen van alle inkomsten op de beheerrekening
  • Betalen van de vaste lasten, inclusief leefgeld
  • Aanvragen bijzondere bijstand voor beheerkosten
  • Declareren ziektekosten bij de zorgverzekeraar
  • Opstellen van een budgetplan
  • Overige werkzaamheden in overleg en tegen uurtarief

Als budgetbeheerder mogen wij geen verzekeringen voor u afsluiten of wijzigingen doorgeven.

Budgetbeheer is op vrijwillige basis en kost geld, maar in vergelijking met rood staan, schulden en onvoorziene bijkomende uitgaven kost het u aanzienlijk minder. Bovendien krijgt u er rust voor terug.

Na invulling van het begrotingsformulier (inkomsten, vaste lasten en eventuele schulden) wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Doel van het intakegesprek is kennismaking en bespreking van de algehele situatie. Het contract wordt doorgenomen evenals het budgetplan.

Nadat de contracten getekend zijn, wordt er een bankrekening op uw naam geopend waarbij u vervolgens een volmacht aan Fibeco verleent voor het beheren van deze rekening.

Vervolgens informeren wij alle betrokken instanties over deze volmacht. Van deze zogenaamde beheerrekening worden de maandelijkse vaste lasten betaald. De client behoudt daarnaast een leefgeldrekening waar wekelijks leefgeld op gestort wordt.

Fibeco verstrekt de cliënt een inlogcode voor OnView. Door in te loggen heeft cliënt inzicht in de beheerrekening tot 2 maanden terug. Indien er sprake is van een problematische schuldsituatie zal er verwezen worden naar de schuldhulpverlening voor een oplossing in combinatie met het budgetbeheer.

Wat wordt er van u verwacht?

We verwachten van u dat u eerlijk bent over uw financiële zaken en ons tijdig informeert over alle zaken die nodig zijn om het budgetbeheer voor u te kunnen regelen. Een goede samenwerking is de basis voor het succes. Daarvoor maken wij afspraken die worden vastgelegd in een overeenkomst.

Budgetbeheer kunnen wij afstemmen op uw persoonlijke situatie en wensen. Wij vertellen u er graag meer over in een persoonlijk gesprek.

Esther van der Meulen

Budgetbeheer/Beschermingsbewindpbi
Postbus 54
4724ZH Wouw

T: 0165-536387
E: info@fibeco.nl
vrijdag gesloten